Home >> Tag Archives: מאהבת הבריות לאהבה ה'

Tag Archives: מאהבת הבריות לאהבה ה'

מאהבת הבריות לאהבה ה'

מאהבת הבריות לאהבה ה'

התנאי לכניסת האדם לעולם הרוחני, הוא חיבור עם האחרים, המורגשים כנמצאים מחוץ לו. "מאהבת הבריות לאהבה ה'" כל התורה מדברת על פנימיות האדם: איך הוא מסדר ומאזן בתוכו את שתי התכונות – קבלה והשפעה, ומתאים את עצמו, בפנימיותו, לבורא "קו אמצעי" הוא הנשמה שאנו צריכים לפתח, בין כוחות הקבלה וההשפעה שמגיעים מהבורא ברגע שנקשור את שני הכוחות, קבלה והשפעה, במידה ...

המשך לקרוא »