Home >> Tag Archives: לימוד

Tag Archives: לימוד

רכישת תכונת הבורא

תכונת הבורא

אם אני מרגיש דחיה כלפי החברים בקבוצה, האם עלי לגלות סבלנות כלפיהם ולא לדון אותם ? עלי לדון את עצמי ולא אותם. האגו, הרצון לקבל שלי, גורם לי דחייה מהחברים, אך עלי להבין שהבורא הביא כל ואחד מהם לקבוצה. לא היתה להם זכות בחירה. המטרה הסופית היא לרכוש את תכונות הבורא. האמצעי הוא למשוך את האור בזמן הלימוד, בכדי להתחבר לחבר ...

המשך לקרוא »

כוונה

כוונה

כל מה שנשיג תלוי בכוונה ובהכנה. אתה צריך לחשוב על המטרה והכוונה שלך לפני שאתה הולך לישון, ובבוקר כשאתה קם לשיעור. תחשוב בשביל מה כל זה, למה אני עושה את זה, איך כדאי לי לעשות את זה. המלצת המקובלים היא לשבת ולחשוב, להתכוון, לפני השיעור. זה יותר חשוב מהשיעור עצמו, כי לאור לא צריך לתת הרבה זמן. מספיק ללמוד שעה או ...

המשך לקרוא »

תלמיד חכם

תלמיד חכם

מה הוא העיקר בזמן לימוד חכמת הקבלה ומה זאת אומרת להיות "תלמיד חכם". העיקר בזמן הלימוד הוא כל הזמן להחזיק בכוונה. לכן כתוב "לא החכם לומד" ולכן מי שלומד תורה, מי שלומד איך לקבל אור חכמה נקרא "תלמיד חכם". כלומר "תלמיד חכם" הוא כל מי שלומד מהבורא ומקבל את התכונה שלו על מנת להשפיע ואז על ידי כך הוא הופך ...

המשך לקרוא »