Home >> Tag Archives: להתגבר על הייאוש

Tag Archives: להתגבר על הייאוש

משבור לשלם

אנו צריכים לגלות את המקום השבור ולבקש מהאור שיתקן אותו. אדם צריך להיות רגיש כלפי הרצונות שעולים בו ולעשות איתם בירורים כל הזמן, וכל הזמן לקבוע יחס חדש, בהתאם לבירור. בזה שאנחנו רוצים לקבוע יחס טוב ונכון לדברים, אנו מגיעים למצב של ייאוש מכך שאנחנו לא מסוגלים, ועם זה מגיעים לשיעור. אנחנו צריכים לגלות את המקום השבור הזה ולבקש מהאור ...

המשך לקרוא »

לזכור את הבורא

הבורא מעורר את האדם בכל הזדמנות שבאה מהאדם. העיקר הוא לא להתנתק מנוכחות הבורא ולהגיע להרגשה שהניתוק מהבורא הוא הצרה הגדולה ביותר שיכולה להיות בחיים שלי, ואז לא משנה לי איזה מצבים אני עובר, העיקר לא לאבד את המחשבה על הבורא. הבורא מעורר את האדם בכל הזדמנות שבאה מהאדם, ואני צריך לעשות את המאמץ להתרומם מעל הרגשת האגו שלי לנקודת ...

המשך לקרוא »