Home >> Tag Archives: כוונות

Tag Archives: כוונות

מהכוח אל הפועל

מהכוח אל הפועל

איך להפוך את הסיכומים במחברת למציאות של עשיה ופעולה? כל אחד עושה תרגיל עם עצמו – כל כמה דקות אני כותב במחברת את הכוונות שלי, את המחשבות שיש לי כלפי הקבוצה, את החשיבות של הקבוצה בעיני, את הנחיצות של הקבוצה בשבילי, עד כמה שאני משתוקק לאור ועד כמה שאני מרגיש שהוא פועל עלי. בדיוק כמו שעושים בזמן הלימוד.

המשך לקרוא »

כוונות או מחשבות

בני ברוך

זמן הלימוד הוא זמן של כוונות. אדם שדבוק לכוונה במאה אחוז, שחושב איך הוא, החברים, המטרה והלימוד מתחברים בו יחד, עושה את העבודה שלו, ולא חשוב שהוא לא שומע מה נאמר בשיעור ולא קולט מה כתוב בספר. זמן הלימוד הוא זמן של כוונות, אבל חייבת להיות דרישה לתיקון בסיום הכוונות, אחרת אלה סתם מחשבות.    

המשך לקרוא »