Home >> Tag Archives: ישראל

Tag Archives: ישראל

תפילה

העלאת מ"ן

מהי "תפילה" ברוחניות. "תפילה" הינה חיסרון, רצון למצב יותר גבוה מהמצב שהאדם נמצא בו. זו עבודה שבלב, צעקה מתוך הלב ללא שום שפה או מילים. בשפת הקבלה אנו לומדים ש"תפילה" נקראת העלאת מ"ן (מיין נוקבין) כאשר מלכות רוצה לעלות לבינה. את סידור התפילה המציאו אנשי הכנסת הגדולה, כשעם ישראל נפל מהכרת האלוקות, מהעולם הרוחני לעולם הזה, במטרה לשמור על איזשהו ...

המשך לקרוא »

קדימה, למצב הבא!

מצב הבא

לא כדאי להיתקע באותו מצב, זה לא מועיל. צריך להמשיך קדימה, למצב הבא. "ישראל" ו"אומות העולם", אלה מצבים פנימיים שמתחלפים באדם כל הזמן, וזה לא תלוי באדם עצמו. האדם צריך רק ללחוץ על הגז ולהמשיך קדימה כמה שאפשר – להשתדל להיות במחשבה על ההתקדמות הרוחנית, לקראת השפעה, כל כמה שהוא מסוגל. בהתאם להשתדלות שלו ישתנו בו המצבים בתדירות גבוהה. לא ...

המשך לקרוא »

אותיות ההשפעה

אותיות ההשפעה

כל אות בשפה העברית מסמלת כוחות, מידות של ההשפעה העליונה על ספירת מלכות, כך שאם היא מקבלת צורת אות מסוימת, היא מגיעה בזה לתיקון תכונה שמסמלת אותה האות. ומכיוון שהמלכות כוללת את כל הנשמות, כל הנשמות צריכות להגיע לחיבור בכל כ"ב האותיות, בכל אותן הצורות אשר מופיעות בספר התורה מהמילה "בראשית" ועד למילה "ישראל". והשאלה שנשאלת במאמר ה"אותיות" של ספר ...

המשך לקרוא »

ישראל וגוי, מלך ישראל ומלך הגויים

ישראל

מהו הפירוש הרוחני למושגים "ישראל", "גוי", "מלך ישראל" ו"מלך הגויים". כל עוד שלא הגענו לתיקון, בכל אחד מאיתנו, ישנם המצבים הנקראים "גוי" ו"ישראל". מי שמשתוקק להיות ישר-אל נקרא "ישראל" ומי שלא משתוקק לכך או משתוקק למשהו הפוך מזה, נקרא "אומות העולם" או "גוי". השמות "מלך ישראל" ו"מלך הגויים" הם שני השמות של הבורא, המצביעים על המצב בו נמצא האדם, כי ...

המשך לקרוא »

האם ניתן לשנות את המציאות?

מציאות

המציאות לא משתנה – קביעת המציאות משתנה, והיא משנה את החיים שלנו מקצה לקצה הזוהר ניתן לנו כדי להחזיר אותנו למצב המתוקן – נשמה אחת שמגלה את הבורא האחד איחוד שלא למען המטרה הנכונה, גורם להרס למעשה, עד היום כל העולם נמצא בחורבן בבל, עד שלא נתחיל להקים אותו הסיבה לכל הרע בעולם היא חוסר קשר עם המערכת האלוקית בימינו, ...

המשך לקרוא »

שמחה מתוך ההשפעה

שמחה מתוך ההשפעה

"שער הדמעות" – התפרצות שמחה באדם, מזה שהוא הגיע לבקשה להדמות לבורא; "דמעות" מלשון "דומה" "מדבר" – חושך, ריקנות, הפרעות שעל-פניהן האדם צריך לרכוש בכל פעם את תכונת ההשפעה "שכינה" – כנסת ישראל – חיבור בין כל הנשמות "ישראל" – מי שהעיקר עבורו הוא החיבור עם השכינה בעת קריאת הזוהר, אנחנו מתכנסים לתוכנו, וכל אחד משתדל להרגיש בתוכו משהו מהכתוב ...

המשך לקרוא »