Home >> Tag Archives: ירחי העיבור

Tag Archives: ירחי העיבור

זמן רוחני, ירחי העיבור

זמן רוחני

מהו "זמן" ומהם "ירחי העיבור" ברוחניות. זמן ברוחניות לא מדבר על זמן לפי השעון או לפי איזשהו גורם חיצון שמשתנה אלא עד כמה שאני משתנה זה נקרא שעברתי זמנים אלו ואלו. לכן כשאנו לומדים על "ירחי העיבור" הרוחניים, אנו בסה"כ לומדים על השינויים שעוברים על הרצון לקבל. ובהתאם למספר השינויים האלה אנו סופרים ט' או ז' או י"ב חידושים שנקראים ...

המשך לקרוא »