Home >> Tag Archives: יגיעה ותענוג

Tag Archives: יגיעה ותענוג

יגיעה ותענוג

יגיעה ותענוג

מהו הקשר בין תענוג ויגיעה. כשהאדם מתייגע עבור עצמו, הוא לא מרגיש תענוג ביגיעה, אלא הוא נותן יגיעה כדי שאחר כך הוא יוכל לקבל ממנה פירות, ואם הוא היה יכול לקבל את הפירות מיד, ללא יגיעה, אז הוא היה ברצון מוותר עליה. לעומת זאת כשהאדם מתייגע לא למען עצמו, אלא בשביל מישהו שהוא אוהב, אז ככל שהיגיעה שלו היא גדולה ...

המשך לקרוא »