Home >> Tag Archives: טעם החיים

Tag Archives: טעם החיים

צריכים להתחבר

עד היום התפתחנו בצורה אינדיבידואלית וכיום הגענו למצב שאנו צריכים להתחבר. גם חלק גדול מהמדענים כבר מגיע להכרת הזו – כולם מדברים על זה שצריך שיטה איך להתחבר. וחכמת הקבלה היא שיטת החיבור עוד רצון אחד האדם צריך לתאר שמה שהוא משיג עכשיו ב-5 חושים שלו זה הכל הפנימיות שלו – הדומם, הצומח והחי שהוא משיג זה כל החלקים של ...

המשך לקרוא »

שאלת השאלות

איך מתגלה תפקידו של הנברא ? זה מתגלה לאחר שהשאלה "מה הטעם בחיי ?" תופסת את המקום המרכזי,הגבוהה ביותר, מכל השאלות שבליבי. האדם צריך להשתדל ללכת אחרי שאלה זו, ואז יגלה איך שמושכים אותו לעוד ועוד שאלות גבוהות יותר, עד שמגיעים לשאלות מי ברא אותי ? מי אני ? מי הוא הבורא ?

המשך לקרוא »