Home >> Tag Archives: ט"ו בשבט

Tag Archives: ט"ו בשבט

עץ השדה, פירות, ט"ו בשבט

ט"ו בשבט

מהי המשמעות הרוחנית של הכתוב "כי האדם עץ השדה" ומה מסמל לנו החג ט"ו בשבט. השגת השורש של קיום המציאות נקראת "פירות", והחיים הרוחניים של האדם המשיג את השורש נקראים "טיפול בעץ" המביא את ה"פירות". לכן כתוב "כי האדם עץ השדה" כי אנחנו צריכים לטפל ברצון לקבל שלנו, שעל ידי התפתחותו נרכוש ת ה-"רצון להשפיע", הנקרא "עץ השדה". ואחר כך, ...

המשך לקרוא »