Home >> Tag Archives: חינוך

Tag Archives: חינוך

התפתחות על ידי כוח הטבע

בני ברוך

ההבדל בין העולם הגשמי לרוחני, הוא בכוונה, ביחס שלי, בצורה שבה אני מסתכל על מה שקיים מחוץ לי דומה לכל דבר במציאות, גם האדם מתפתח ב-4 דרגות התפתחות – דומם, צומח, חי ומדבר. אנו לא מתפתחים מתוך קריאת החומר. כוח הטבע הוא המפתח אותנו כתוצאה מהשתדלותנו ודרישתנו הפנימי. אנו נמצאים במצבים רעים, כדי שנצטרך לדרוש מהבורא לגדול, וכתוצאה מכך נתקשר ...

המשך לקרוא »

חינוך במעשים

חינוך

חינוך במעשים כהורים – האם עלינו להסביר מחשבותינו לילדינו או לחנך ע"פ מעשים ? אסור לנו לדרוש מילדינו שיבינו אותנו, הם לא מסוגלים לזה, זה חוק הטבע. הם מסוגלים רק להבין את היחס שלנו אליהם. "ממעשיך הכרנוך" – כלומר, התחתון לומד להכיר את העליון מתוך מעשי העליון ולא ממחשבותיו. התחתון מכיר רק את מה שעושים כלפיו. את התוכניות, גודל ההשפעה ...

המשך לקרוא »

לקרב את העם

בני ברוך

איזה פעולות עלינו לעשות כדי לקרב אלינו את האנשים? רוב האנשים נמצאים עדיין בדרגות התפתחות ראשוניות, מוקדמות, והם עדיין לא מסוגלים להגיע ללימודים. הם לא יכולים לאחוז בזה. לוקח זמן עד שאפשר להתחבר למילים, שיהיה להם טעם בעיני האדם. אנחנו צריכים לארגן פעולות שיוצרות קשר בצורה וברמה שכולם יכולים להתחבר אליה, כמו פיקניקים וסעודות. כמובן שצריך להכניס במפגשים האלה גם ...

המשך לקרוא »

טבע האדם – בני ברוך מסבירים

טבע האדם

כתוב "טבע האדם רע מנעוריו". "רע" פירושו אגואיסטי עד כדי כך שהוא ממש נהנה מלהזיק לאחרים, ומחפש היכן להרוויח על חשבונם. אין עוד יצור כזה בטבע. לא דומם, לא צומח ולא חי, המתקיימים ביניהם בהרמוניה מוחלטת, כחלק ממערכת מאוזנת אחת. הדרך היחידה להציל את עצמנו מעצמנו היא להבין איך פועל הטבע שלנו ומה צריך לעשות כדי להתעלות מעליו ולהפוך לחלק ...

המשך לקרוא »

עזרה לחבר

חכמת הקבלה

איך לעזור לחבר? העצה היומית להולך בדרך עלי להתייחס לחבר כמו לכוח חיצון, כמו לבורא. שדרכו, דרך החבר, נקבל כוח מלמעלה. עלי לשאול את עצמי – אם הייתי במקומו, איך הייתי רוצה שיתייחסו אלי? וכך לעזור.כמו שהייתי עוזר לעצמי כך עלי לעשות מאמצים בעבודה עם החבר ובעזרה שלי אליו. ובזה שאני עושה פעולות ותרגילי השפעה, האור העליון מתעורר בתוך המאמצים ...

המשך לקרוא »