Home >> Tag Archives: חוק טבע

Tag Archives: חוק טבע

חינוך במעשים

חינוך

חינוך במעשים כהורים – האם עלינו להסביר מחשבותינו לילדינו או לחנך ע"פ מעשים ? אסור לנו לדרוש מילדינו שיבינו אותנו, הם לא מסוגלים לזה, זה חוק הטבע. הם מסוגלים רק להבין את היחס שלנו אליהם. "ממעשיך הכרנוך" – כלומר, התחתון לומד להכיר את העליון מתוך מעשי העליון ולא ממחשבותיו. התחתון מכיר רק את מה שעושים כלפיו. את התוכניות, גודל ההשפעה ...

המשך לקרוא »