Home >> Tag Archives: חוכמת הקבלה (page 7)

Tag Archives: חוכמת הקבלה

להפיץ או ללמוד?

אין לי חיסרון ללימוד אלא רק להפצה. מה לעשות? "חנוך לנער על-פי דרכו": כל אחד מתפתח בכיוון אחר ובקצב אחר. צריך להבין שאין כפייה באף צורה שאדם רוצה להתפתח. אין בנו תכונות רעות, צריך לדעת לעשות שימוש נכון בתכונות שניתנו לנו. ההפצה עם הזמן תעשה לך רצון ללימוד ולהתפתחות ולכן אין מה לדאוג לגבי כך.

המשך לקרוא »

תוצאות המחאה

עלינו להשקיע הכל בהפצה פנימית וחיצונית ולקבל את התוצאה באהבה. אנחנו צריכים להשפיע את מה שיש לנו כלפי העם, להכניס את הרעיון שלנו כמה שיותר – חוברות, פלאיירים, שידורים, מוסיקה, הסברה וכו', בלי להסתכל על התוצאה החיצונית של המחאה. התוצאה לא תלויה בנו. אני צריך להשקיע כמה שאני יכול, בהפצה חיצונית ובחיבור פנימי, ולקבל באהבה את כל מה שיקרה, כי ...

המשך לקרוא »