Home >> Tag Archives: התקדמות רחנית

Tag Archives: התקדמות רחנית

להתחיל מבראשית

בראשית

ההתקדמות היא במוכנות של האדם ולא בהבנה שלו. אנחנו לא צריכים לזכור כלום ממה שלמדנו, לא בשכל ולא ברגש, אלא להתחיל כל יום מחדש.

המשך לקרוא »