Home >> Tag Archives: התקדמות רוחנית

Tag Archives: התקדמות רוחנית

אל ייאוש

אל ייאוש

אי אפשר לגדול מתוך ייאוש אלא משמחה בלבד. ההתקדמות שלך לא צריכה להיות מתוך ייאוש. אתה לא יכול להתקרב לבורא אם אתה נמצא בייאוש. אין דבר כזה. ישנם, כמובן, מצבים בהם אדם נמצא בייאוש, אבל מתוכם לא מתקדמים. כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל בשרו. תעשה כל דבר, רק אל תישאר בייאוש. אם אני רואה עד כמה שאני רע, עד כמה ...

המשך לקרוא »

לצאת מעצמי כדי להתקדם

כאשר אני מצליח לראות בעצמי את התכונות האגואיסטיות האמיתיות, ולהתעלות מעליהן, אני יכול להתקדם באמת. כשאני מצליח להתעלות מעל המציאות שאליה אני מתייחס בשנאה ובדחיה, אני בונה גשר של אהבה. אני יוצא מעצמי ומתייחס לכל הסביבה בדאגה אמיתית, יותר מאשר לעצמי, וזה נקרא להתעלות מעל המסך. הכוונה להמצא יותר ויותר מעל האגו והסביבה ולהשתוקק לחיבור אמיתי.

המשך לקרוא »

בלי הפצה לא תתקדם

התקדמות רוחנית

ההתקדמות שלנו היא בתרומה לעולם, ובלי זה אין לנו זכות קיום. ההתקדמות שלנו היא בכמה שאנחנו יכולים לתרום לעולם בכלל ולעם ישראל בפרט, בלי זה אין לנו זכות קיום. צריך לעשות פעם-פעמיים בשבוע ערב של הפצה במאהלים, להזמין אנשים ולדבר איתם. מי שלא משתתף בזה, מי שלא יכול להתגבר על העייפות, לא יכול להתקדם. מי שלא משתתף בהפצה אין לו ...

המשך לקרוא »