Home >> Tag Archives: השפעת הסביבה

Tag Archives: השפעת הסביבה

דאגה לקידום הזולת ברוחניות

כאשר אדם נותן יגיעה כלפי זולתו לקידום הרוחניות שבהם, זה מקדם אותו בשלבים השונים. גם אם אדם לא הגיע בעצמו לרוחניות, אבל הוא דואג לזולתו בעניין זה, הוא מקבל את שכרו, כמו יהושע בן-נון שהיה עוזרו של משה ולא למד בעצמו. הוא שימש כיד ימינו של משה, כעוזרו, ולכן נוא רכש את דרגת ה"משה" אחרי משה והוביל בעצמו את העם, ...

המשך לקרוא »

לאן אני נוטה

אני צריך לחפש כל הזמן איך לקבל חשיבות לחיבור מהסביבה. יש בי שתי נטיות: נטייה טבעית לעצמי, ונטייה מלאכותית מחוצה לי, כלפי החיבור. אני צריך לחפש כל הזמן איך לקבל התרשמויות מהסביבה ולקבל ממנה חשיבות לחיבור וגילוי הבורא. אם אני מצליח בזה, אני מצליח לגלות את הקשר בינינו, ובמידת גילוי הקשר מתגלה הבורא.

המשך לקרוא »