Home >> Tag Archives: השכלה צורתית

Tag Archives: השכלה צורתית

צורות רוחניות, השכלה צורתית

צורות רוחניות

מהן הצורות שמתוארות בספר הזוהר ומהי השכלה צורתית – הגישה הנכונה ללימוד ספר הזוהר. אם לומדים את ספר הזוהר ללא כוונה לגלות בכל דבר שמתואר בו צורה רוחנית, צורה של קשר בין הנשמות, זה נקרא "לימוד חיצון" ו"קליפה", ולכן לא כדאי בכלל לפתוח את ספר הזוהר. אלא צריך להשתוקק להגיע לחיבור בין הלומדים ואז מתוכו אפשר לגלות את מה שכתוב ...

המשך לקרוא »