Home >> Tag Archives: המציאות שלנו

Tag Archives: המציאות שלנו

היחס לזולת

אין לך מקום אחר שבו אתה מבצע את התיקונים שלך, חוץ מהיחס שלך לזולת. הפוך מהמצב המושלם ישנו המצב האמיתי, היחיד שנברא – מלכות דאין סוף, ואנחנו נמצאים שם בצורה השלמה, המלאה. אלא אנו צריכים להשיג עכשיו את המצב הזה ולשם זה חסרים לנו כלים, רגישות, תיאבון, צער שאין לנו את המצב ההוא. כדי להביא אותנו לחיסרון השלם למצב השלם, ...

המשך לקרוא »

המציאות האמיתית

מציאות העולם הזה ניתנה לי כמשחק, כתרגילים, לצורך האימון, כדי להשיג כאן חושים חדשים, הרגשות חדשות, לחדד את עצמי להכרת הרע, להכרת הטוב. וכשאני גומר את המשחק או מסיים אותו בשלבים, אני מתחיל להרגיש מתוכו את המציאות הנכונה, האמיתית, הנסתרת מחושיי בינתיים

המשך לקרוא »

קבלה מעשית

הגיע הזמן לעסוק ב"קבלה מעשית" ולהעלות את האנושות למימד עליון. כל מצב שאנו חווים במציאות הגשמית אנו צריכים לראות כמצב המועיל להתקדמות שלנו. הרבה אנשים כבר מתחילים לחוות את המציאות כמרה ולא נוחה, ומרגישים חוסר אונים מולה. ואנחנו צריכים להבין שהגיע הזמן לעסוק בקבלה מעשית סוף סוף, ולהעלות את כל האנושות למימד עליון יותר. זהו זמן מיוחד שהאנושות הגיעה אליו ...

המשך לקרוא »