Home >> Tag Archives: גלות

Tag Archives: גלות

גלות

גלות

מהי "גלות" ומי מרגיש אותה. "גלות" זהו מצב שבו האח"פ שולט על ג"ע, או שהכלים דקבלה שולטים על הכלים דהשפעה. אדם שאין לו נטייה להשפעה או כלים דהשפעה לא נמצא בהרגשת הגלות. אדם שיש לו נקודה שבלב שדוחפת אותו לצאת משליטת האח"פ, משליטת הכלים דקבלה, נמצא בהרגשת הגלות והוא מתחיל להרגיש שהוא חייב להגיע לארץ ישראל. לכן אם עדיין לא ...

המשך לקרוא »

גלות

גלות

מהי גלות ברוחניות ? גלות היא אותה הגאולה שאני מרגיש שאני צריך אבל אין לי, אבל יחד עם זאת כבר ישנו בי הציור העתידי של הגאולה. זאת נקראת הרגשת הגלות. אני מבין מה אני רוצה, אני מרגיש את מה שאני צריך וחסרה לי רק ההתגשמות הזאת.

המשך לקרוא »