Home >> Tag Archives: גילוי הרע

Tag Archives: גילוי הרע

רע הוא טוב

אם נכין את עצמנו נכון ונתייחס נכון לרע שמתגלה, הוא יהפוך לטוב… אנחנו צריכים רק לשנוא את הרע, ואת כל השאר יעשה המאור המחזיר למוטב. אם ההכנה שלנו נכונה, בתוך קבוצה, מתוך לימוד והפצה, גילוי הרע יבוא בשמחה, כי זה סימן להתקדמות נכונה. ואם עשינו את ההכנה הנכונה ואנחנו נמצאים ביחס הנכון לרע, ומשתמש בו נכון בשביל ההתקדמות, הוא מיד ...

המשך לקרוא »

חשיבות גילוי הרע

דרגת החורבן חייבת להתגלות. הסבל, גילוי הרע חייב להתגלות. אם הוא מתגלה ללא המתקה של האור, זה כמו חולה שמגלה מחלה, הוא מפחד אבל חייב לגלות את זה כי יש לזה ריפוי. אנחנו חייבים לגלות את הרע, להימשך לימין, לחיבור,לאהבה, עם החשיבות הנכונה, וזה נקרא "ישראל מזרזים את הזמנים". אנחנו מגלים את הרע לפני שהוא משיג

המשך לקרוא »