Home >> Tag Archives: בני אדם

Tag Archives: בני אדם

דור שכולו חייב

דור שכולו חייב

בדור שלנו חייבים להגיע לקשר בין כל בני האדם. היום הגענו לרמת התפתחות כזו שאנשים מוכנים להצטמצם ולא לחשוב על תענוגים גדולים, אבל עדיין מוצאים דרך להמתיק את החיים הגשמיים שלהם, רק לא לסבול. מניעת הסבל היא התענוג. זה טבעי. השמחות הקטנות של האנשים צריכות לשמח אותנו. זו לא שמחת רשעים אלא אפשרות שהבורא נתן להם לשמוח. אנחנו צריכים, בינתיים, לפרסם את ...

המשך לקרוא »