Home >> Tag Archives: אלוהים

Tag Archives: אלוהים

אני אדמיין, האור יחבר

רק האור יכול לחבר בינינו, ורק על זה אנחנו צריכים לחשוב. אנחנו צריכים לחשוב על החיבור ועל האור, שיגיע ויקיים את החיבור. אנחנו בעצמנו לא יכולים להתחבר, ורק האור יכול לעשות זאת עבורנו. אנחנו מדמיינים שאנחנו מחוברים, חושבים על החיבור, והאור מחבר אותנו.

המשך לקרוא »

שדה ה'

שדה ה' - פנימיות האדם

איך להשתמש באהבת חברים גם כשאני לא מרגיש את החיבור? כל פעולה שאתה עושה, ברגש או בשכל, חייבת להתבצע מתוך הרצון להשיג אהבת יתר, חיבור יתר. חומר הבריאה הוא אגו, ואני יכול לעבד אותו נכון רק ביני לבין הזולת, כך שהיחסים בינינו הופכים להיות שדה העבודה שלי. אין אחרת.

המשך לקרוא »