Home >> Tag Archives: אור החסדים

Tag Archives: אור החסדים

שמן וקטורת

שמן וקטורת

על משמעות הכתוב בספר הזוהר "שמן וקטורת ישמח לב". "לב" פירושו רצון, "קטורת" פירושה אור החסדים, אור חוזר, ו"שמן" פירושו אור חכמה. ולפי כך הכתוב "שמן וקטורת ישמח לב" מדבר ברצון שיש בו אור חסדים, מסך ואור חוזר, ואז הוא כבר יכול לקבל אור חכמה בתוכו ולכן זה נקרא שמחת הלב, שמחת הרצון.

המשך לקרוא »

תיקון- חיבור הנשמות

חיבור הנשמות

כל העליות במדרגות העולמות, הן במידת הקשר בין הנשמות, שרוצות להיות מקושרות יותר ויותר ביניהן, עד שלא יהיה ביניהן הבדל "תיקון" – לא מוחקים ובונים מחדש, אלא מתקנים את השימוש בישן החסרונות באים מלמטה והתיקונים באים מלמעלה כל העליות במדרגות העולמות, הן במידת הקשר בין הנשמות, שרוצות להיות מקושרות יותר ויותר ביניהן, עד שלא יהיה ביניהן שום הבדל הבקשה לתיקון ...

המשך לקרוא »