Home >> Tag Archives: אגו

Tag Archives: אגו

קבלה מעשית

קבלה מעשית

מהו המבחן המעשי לבחינת כוונות עצמית? הדבר המעשי שחכמת הקבלה מציעה לבחינת הכוונה האמיתית של האדם הוא עבודה בקבוצה שמזרזת את ההתפתחות האישית, ונותנת לאדם לראות מקום בו הוא יכול להשיג את גילוי הבורא. רוב הזמן האדם עסוק בלכסות ולהסתיר את הרוע שבו, את השנאה לאחר, את הקנאה, התאווה והכבוד ששולטים בו. אדם חייב להרגיש את עצמו כל הזמן, בתת ...

המשך לקרוא »

השיטה, היא שיטה פשוטה

שיטה

תמיד צריך להיות במצב של עלייה לכיוון המדרגה החדשה. מיד אחרי שקבעתי שמדרגה הזאת החשובה ביותר, השפעה, חיבור, אהבה, איחוד, טוב ומיטיב, ואני בחיבור. מיד עכשיו, אני חייב להשתדל לאתר את חשיבות האגו, אבל זה אם אני מתייחס אליו נכון. אני חייב לאתר את האגו החדש, רצון לקבל החדש, החייב להתגלות למדרגה הבאה. כי הוא נמצא בי, הרשימות נמצאות, אני ...

המשך לקרוא »

זירוז ההתפתחות

זירוז ההתפתחות

בזמן לימוד, באות המון מחשבות זרות. האם הן מועילות לנו, ומהי הכוונה הנכונה, בה עלינו להיות ? החשוב הוא לזרז את קצב ההתפתחות שלנו. אנו צריכים, לדאוג להגברת קצב "החלפת המצבים". כלומר, עלינו לחזק עוד יותר את הקשר עם הסביבה, ולפי מאמצינו יתגלה האור. בדרכנו ישנן הרבה כוונות, מעשים ומחשבות שתוקפות, הכל ומהכל מגיע אלינו בזמן לימוד. אל לנו להתפעל ...

המשך לקרוא »

מסך

מסך

מהו "מסך" ברוחניות. "מסך" הוא כוח ההתגברות מעל האגו, למרות האגו, למרות שזה כל כך נעים, כל כך טעים, כל כך ברור, כל כך הגיוני. אם האדם עושה ההפך, לא לפי הרצון שלו ולא לפי היגיון שלו ולא לפי כל מיני חשבונות בתוך האגו שלו, אלא רק לפי חשבון אחד בלבד, רק מפני שזה רצון העליון, אז זה נקרא שיש ...

המשך לקרוא »

לקיים את מטרת הבריאה

מטרת הבריאה

מה אני צריך לעשות כדי לקיים את מטרת הבריאה? כל אחד מאיתנו חייב לפתח בפנים נטייה ומשיכה לחיבור, למרות האגו. לא דורשים מאיתנו כלום חוץ מזה, מהתחלה ועד גמר התיקון. אם אתה רוצה לקיים את מטרת הבריאה ולהתקדם בדרך אחישנה, אין לך ברירה אלא לעשות צעדים לקראת אהבת הזולת.

המשך לקרוא »