Home >> Tag Archives: אגואיזם

Tag Archives: אגואיזם

אגואיזם

אגואיזם

מהו "אגואיזם" ולמה אנו צריכים אותו על מנת להגיע לעולם העליון. חכמת הקבלה מסבירה לנו, שהטבע שלנו הוא רצון לקבל, שמתחלק לדרגות "דומם", "צומח", "חי" ו"מדבר". דרגות "דומם", "צומח" ו"חי, שבנו לא יכולות להשתנות, אך הרצון בדרגת ה"מדבר", שבתוכו אנחנו מרגישים שנאה הדדית, ריחוק אחד מהשני, גאווה, קינאה, כל התכונות שמאפיינות את האדם לעומת בעלי חיים, הרצון הזה יכול וצריך ...

המשך לקרוא »

טבע האדם – בני ברוך מסבירים

טבע האדם

כתוב "טבע האדם רע מנעוריו". "רע" פירושו אגואיסטי עד כדי כך שהוא ממש נהנה מלהזיק לאחרים, ומחפש היכן להרוויח על חשבונם. אין עוד יצור כזה בטבע. לא דומם, לא צומח ולא חי, המתקיימים ביניהם בהרמוניה מוחלטת, כחלק ממערכת מאוזנת אחת. הדרך היחידה להציל את עצמנו מעצמנו היא להבין איך פועל הטבע שלנו ומה צריך לעשות כדי להתעלות מעליו ולהפוך לחלק ...

המשך לקרוא »

החיים במגדל בבל המודרני

החיים במגדל בבל המודרני

על פי יוספוס פלביוס והיסטוריונים אחרים סיפור מגדל בבל הקדום מדבר על הניסיון האנושי לבנות מגדל שראשו בשמיים, כך שיהיה לבני האדם מקום להיות בו אם הבורא ישלח עליהם שוב מבול. מטרתו של המבול הייתה לגרום לבני האדם לשנות את התנהגותם האגואיסטית הקלוקלת, אך הם לא עשו זאת, ולכן החריב הבורא את המגדל בבנייתו. היום הבורא מנסה לעזור לנו לבנות ...

המשך לקרוא »

התפתחות האדם לצד התפתחות האגו

רק בהשלמה הנכונה בינינו אנו יכולים להגיע לשלמות. אתה אף פעם לא תשתנה; אם אתה רוצה באמת להשתנות, זה רק על ידי חיבור, התכללות עם אחרים. ואם אתה מחובר איתם, תרגיש צורה חדשה. לכן אין לנו מה להשוות האחד את השני אלא רק להתחבר. ההתפתחות שלנו התפתחות דרגות הדומם, הצומח והחי היא התפתחות אינסטינקטיבית, וגם בדרגת המדבר ישנה התפתחות אינסטינקטיבית, ...

המשך לקרוא »