Home >> שיעורי קבלה (page 5)

שיעורי קבלה

שלב ההכנה

שלב ההכנה

בשלב ההכנה אנו לא יכולים לבצע את הפעולות הכתובות בכתבי המקובלים,אלא רק לשחק בהן כאילו שאנו נמצאים בהן הגילוי מה זה למעלה מהדעת מגיע ביחד עם הגילוי מהי דעת. דעת – שאני בצורה אינסטינקטיבית, תת הכרתית, פונה למצב הטוב ובורח מהמצב הרע. ולא ביכולתי לבקר, לראות, להבין, להרגיש איך אני עושה כך, מפני שזה מושרש בטבע שלי, עוד לפני שאני ...

המשך לקרוא »

חיבור נכון בערבות בנינו

חיבור נכון בערבות בנינו

אנו נמצאים בחברה שבה כולנו מחוברים בעל כורחנו מצד הטבע. אנו חשים בזה אך עוד לא מודעים לזה לחלוטין. כדי להיות בערבות הדדית אנו צריכים להפוך את הקשר הזה, ששנוא עלינו כעת, לקשר רצוי… מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראיו. נברא הוא מי שנמצא מחוץ לבורא. אותה תכונת הנברא האחת שהיא הרצון לקבל, קיימת בתוכה בשני אופנים, שביחד הם מחזיקים את ...

המשך לקרוא »

פניומיות התורה

פניומיות התורה

כל העבודה הרוחנית היא פנימית, בתוך האדם. לכן מה שאנחנו לומדים נקרא פנימיות התורה – איך התורה, שיטת התיקון תעבוד בתוכנו, בפנימיותנו ההתקרבות להרגשת העולם הרוחני תלויה בחשיבות לזה. וכאן אנחנו נמצאים במצב המיוחד מאוד – שאפילו שאנחנו לא רוצים את חשיבות תכונת ההשפעה, אנחנו יכולים להיכנס לסביבה שמעריכה את תכונת ההשפעה. ואז אני עובד לא כלפי תכונת ההשפעה בעצמה, ...

המשך לקרוא »

תכונה להשפיע

תכונה להשפיע

חכמת הקבלה היא פיזיקה של העולם העליון. למעשה אתה צריך לבדוק את הכל ולראות שכל הדברים האלה הם באמת,במאה אחוז נכונים. אין כאן מקום לאמונה – אתה צריך להתרחב לגודל של כל המציאות וממש לבלוע אותה… השפעה זה לא מילוי. השפעה זו תכונה להשפיע, רצון להשפיע, ובהשפעה לא נהנים ממה שמקבלים תמורת ההשפעה, אלא הפעולה עצמה היא המילוי. מה שאם ...

המשך לקרוא »

התפתחות עצמית

התפתחות עצמית

התפילה צריכה להיות תפילת רבים, הבקשה צריכה להיות על כולם ועלינו בסוף – זו צורת החיבור הנכונה ואם לא נעשה כך זה לא יפעל… האדם נמצא בחיים שלנו בבלבולים רבים, ובהדרגה הבלבולים האלה, כל בעיות החיים, כל אי סדר החיים – מקדמים אותו בהדרגה למצב שהוא יראה את עצמו כלא מסוגל לנהל את החיים, לא מסוגל להבין אותם, להרגיש אותם, ...

המשך לקרוא »

הגישה החדשה לחיים

הגישה החדשה לחיים

כיום אנו מבינים שלא ניתן לסדר שום חברה אם לא נביא לה גישה חדשה לחיים. מושג הכסף נעשה עכשיו מאד מעורפל, ואנו חייבים לגלות לכל האנושות שצרכנות מאוזנת עם הטבע וסיפוק בחיבור עם האחרים זהו עתיד העולם אנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא, לשם זה נתנו לנו שיטה – חכמת הקבלה, תורה, שעל-ידי יגיעה נגיע לגילוי הבורא. הבורא זו תכונת ההשפעה ...

המשך לקרוא »

מרצון לקבל למציאות האמיתית

מרצון לקבל למציאות האמיתית

בלי הדרגה הממוצעת בין הבורא לבין העמים – ישראל, הבורא לא מסוגל להשפיע ולעורר את הרצון לקבל האמיתי – אומות העולם, בבחירה חופשית מצידו…  המציאות שמצטיירת לעינינו ברצון לקבל שלנו זו המציאות שלנו. ואם אנו רוצים לא לחיות בתוך הדמויות שמצטיירות בתוך הרצון לקבל, אלא אנו רוצים בציורים אחרים, בעולם האמיתי שמצטייר ברצון להשפיע ולא בעולם המדומה שמצטייר ברצון לקבל ...

המשך לקרוא »

התעוררות של הרצון האמיתי

התעוררות הרצון האמיתי

בלי הדרגה הממוצעת בין הבורא לבין העמים – ישראל, הבורא לא מסוגל להשפיע ולעורר את הרצון לקבל האמיתי – אומות העולם, בבחירה חופשית מצידו… המציאות. המציאות שמצטיירת לעינינו ברצון לקבל שלנו זו המציאות שלנו. ואם אנו רוצים לא לחיות בתוך הדמויות שמצטיירות בתוך הרצון לקבל, אלא אנו רוצים בציורים אחרים, בעולם האמיתי שמצטייר ברצון להשפיע ולא בעולם המדומה שמצטייר ברצון ...

המשך לקרוא »

התיקון של ישראל

התיקון של ישראל

אין אומה שמועדפת ברוחניות על פני אומה אחרת, יש הבדל בסדר התיקון בלבד – קודם צריכים להיתקן אלו שמרגישים את עצמם כישראל, והיתר לאחר מכן. אך כלפי השלמות כולם שווים… בסך הכל, אנו באים מהמצב השלם שנקרא אין סוף, שבו חסרה רק ההכרה שלנו בשלמות, ואותה אפשר לפתוח, לגלות, רק "כיתרון אור מן החושך" – שנגלה את חוסר השלמות ומתוכו ...

המשך לקרוא »

התנאי לכניסה לרוחניות

התנאי לכניסה לרוחניות

התנאי הראשון לכניסה לרוחניות, הוא להתעלות מעל הרצון שלך ולהתחבר עם הזולת… הנברא. אם לא הייתה הסתרה, האדם לא היה יכול להביע את עצמו.  הרגשתנו הנוכחית את עצמנו היא הרגשה שקרית, כי הרגשת הגבלה, פירוד, ריחוק, ניתן להרגיש רק אם אתה נמצא מול משהו. לכן אי אפשר להגיד שאנחנו קיימים. עד שהנברא לא מסוגל לעצור את עצמו, לעשות צמצום על עצמו ...

המשך לקרוא »