Home >> מילון מושגים >> תרי"ג מצוות
תרי"ג מצוות

תרי"ג מצוות

מה הם תרי"ג המצוות לפי חכמת הקבלה. "מצוות" הן תיקוני הרצונות שיש באדם כלפי הזולת, תרי"ג (613) רצונות שמבטאים את אופני הקשר השונים עם הזולת. מדובר על תיקון של אותם קשרי ההשפעה שנשברו כתוצאה מכך שהאור שהחזיק אותם נעלם. וכאשר אנחנו מושכים ע"י התורה את האור הזה שנעלם כדי שהוא יחזור למקומו, אז הוא קודם כל בא לתקן את מקום השבירה ואחר כך הוא ממלא אותו.