Home >> שיעורי קבלה >> תפיסת העולם האמיתית
בני ברוך

תפיסת העולם האמיתית

הדבר היחיד שאנו יכולים לשנות במציאות זה את עצמנו, ואת זאת עלינו לבקש מהבורא עלינו לחזור שוב ובכל פעם, לתפיסת העולם האמיתית – שהכול קורה באדם על-ידי הקריאה בזוהר וחיפוש התכונות הכתובות בו בתוכי, אני פותח את נשמתי ל"עבודת השם" האמיתית ההתפתחות היא לא על-ידי קריאת הסיפור הכתוב בזוהר, אלא על-ידי המאור המחזיר למוטב הטמון בו התשלום הוא לפי כמות היגיעה, ולא עד כמה שאני מבין עלי לגשת ללימוד הזוהר כשאני מחובר עם כולם – כל העולם והמציאות בי וחוץ ממני ומהבורא אין כלום אין פעולות בעולם שלנו מלבד פעולה אחת – העלאת מ"ן עלי רק לברר בתוכי – מי אני לעומת הכוח העליון ועד כמה אני צריך להשוות את צורתי אליו. בכך אשנה את גורלי לטובה החינוך בחכמת הקבלה, תואם לצורת החינוך הנכונה כלפי הילדים, אלא שאנו מסרבים לקבל את עצות המחנכים שלנו – המקובלים, ולכן הדרך שלנו מתארכת האור שמשפיע על כל האנושות הוא לא אור של תיקון, אלא אור של גילוי הקלקול. רק האור שאני מזמין על ידי העלאת מ"ן, הוא "המאור המחזיר למוטב" דרך האמת היא המרה ביותר עבור האגו שלנו "יין" הוא אור חכמה. "שתיית יין" היא קבלת אור חכמה. "שכרות" היא קבלת אור חכמה ממעלה למטה במקום קבלתו ממטה למעלה ב"קו אמצעי" "בנים" הם רצונות שנולדו מתוך המצב הקודם