Home >> מילון מושגים >> תיקון
תיקון

תיקון

מהו תיקון לפי חכמת הקבלה ? אנחנו צריכים להיות בהתקדמות בכל רגע ורגע ולא לדרוש שום גילוי מלבד הגילוי של תכונת ההשפעה. כלומר הגילוי הוא שתהיה לי בכל רגע האפשרות לתת, להתקשר לאחרים ולהשפיע להם, כמו חפץ חסד שאין לו חולצה והוא גר ביער והוא לא צריך גם את זה. הבורא דורש מאיתנו להיות כמוהו, להשפיע ע"מ להשפיע ואח"כ לקבל ע"מ להשפיע וההתקדמות שלנו צריכה להיות תמיד בלמעלה מהדעת, כלומר שלא נדרוש שבכלים שלנו יקרה, יתפשט או יתהווה משהו מלבד רכישת תכונת ההשפעה, מלבד ההזדמנות להשפיע. במידה וישנה הזדמנות להשפיע או שאין הזדמנות להשפיע הדבר לא משנה לי כי אני לא מחכה לקבל בחזרה מהבורא דבר, חוץ מדבר אחד, את היכולת להשפיע. אנחנו כבר נכנסנו כולנו, כל האנושות, לתהליך הזה, ונמצאים בו ואנחנו צריכים להבין שאין לנו דרך חזרה, אנחנו לא יכולים לעצור את התהליך ההיסטורי הזה, שתכונת ההשפעה תשלוט בעולם. עכשיו כבר רואים את השינויים לקראת הזה. לכן, כמו שאומרים מקובלים, אין לנו אמצעי אחר מלבד לדאוג לכך שתהיה לנו סביבה שתחזק אותנו בדרך למטרה, תיתן לנו כוח, התרוממות ושמחה כי מהבורא אנחנו לא יכולים לקבל זאת וגם לא מעצמנו, אלא רק מהסביבה.