Home >> שיעורי קבלה >> תיקון- חיבור הנשמות
חיבור הנשמות

תיקון- חיבור הנשמות

כל העליות במדרגות העולמות, הן במידת הקשר בין הנשמות, שרוצות להיות מקושרות יותר ויותר ביניהן, עד שלא יהיה ביניהן הבדל "תיקון" – לא מוחקים ובונים מחדש, אלא מתקנים את השימוש בישן החסרונות באים מלמטה והתיקונים באים מלמעלה כל העליות במדרגות העולמות, הן במידת הקשר בין הנשמות, שרוצות להיות מקושרות יותר ויותר ביניהן, עד שלא יהיה ביניהן שום הבדל הבקשה לתיקון היא רק בין הנשמות, כי רק שם הייתה השבירה. עלינו לבקש תיקון במקום השבור בלבד "תפילת הרבים" היא תפילה עבור הקשר בינינו. תפילה כזו תמיד זוכה למענה כשמבקשים חיסרון אמיתי להיות מחוברים יחד, מגיע המילוי לחיסרון הזה, ואנו מתחילים להרגיש את הקשר ההדדי בינינו, ובתוך "אור החסדים" הזה, מתגלה "אור החכמה" – הבורא כשאנו בוחרים בכוח ההשפעה מעל כל הריבויים בתענוגים מקבלה, אנו מעלים את עצמנו ממטה למעלה העיקר בבניית הכלי, הוא להתעלות מעל הרגשת ריבוי הנשמות זמן ההכנה הוא הזמן החשוב ביותר, כיוון שבו, בתוך החושך, אנו מבררים את כל התכונות, המטרות והאמצעים שלנו החברה צריכה לספק לכולנו כוח הסבלנות, ההתמדה והביטחון בכך שאין ברירה – אנו מתקדמים שנה אחרי שנה, ומצד שני לא מוותרים על שכר מיידי בכל רגע – ואז אנחנו ראויים למחסום במידה שהנשמות רוצות להתכלל ביניהן, הן מעוררות את מלכות דאצילות, שמתחברת לזעיר-אנפין, והוא ממשיך לה את כל האור מלמעלה