Home >> שיעורי קבלה >> תיקון המחשבה
תיקון המחשבה

תיקון המחשבה

אתה יכול לתקן בקלות בדרגת המחשבה את מה שתתקן במשך שנים של ייסורים בחכמת הקבלה אנו לומדים על הנשמה, על אותו החוש שמגלה את הבורא הזוהר מתאר איך אנו יכולים לעבוד בתוך הרצון כדי לאתר את מקום הבחירה החופשית שלנו. בלי ההשתתפות שלנו זה לא יקרה כשאנו קוראים את הזוהר, אנו צריכים לתאר מיד כל כינוי ושם כרצונות השונים שלי, שאותם עלי לאתר בתוכי, למצוא את הקשר ביניהם, ולראות בהם דוגמא למצב הנצחי שלי לא להתייאש, כי הכול מושג ביגיעה התנאים ההתחלתיים לא תלויים בנו. אנו נמצאים בצורה הטובה ביותר עבורנו ללימוד הזוהר כל הקדושה באה מהחיבור בינינו אין דבר הכתוב בספר הזוהר שלא נמצא בי. אני רק לא יודע לאתר את זה כל חומרי חכמת הקבלה מתחברים בספר הזוהר כי הוא המקור של חכמת הקבלה במידה שאני מגדיל את יכולתי לתקן את המצב, מראים לי מה שבור ומה עלי לתקן חכמת הקבלה לא מדברת על דבר מלבד לתיקון הנשמה, ולכן אופן הלימוד חייב להיות רק לצורך זה: גילוי הבורא בתוך הנברא, בתוך הנשמה "רשימו" הוא התפעלות מהצורה שהחומר קיבל בעבר, ואל ההתפעלות הזו אני רוצה לחזור הרגשת המשבר נובעת מגילוי היכולת והמוכנות באדם להתפעל ולהתרשם מדברים גבוהים יותר שעדיין לא מתגלים בו בזמנינו, מיצה האדם את ההתפעלויות במסגרת הרצון לקבל. כעת אנו רוצים להרגיש את צורת ההתפעלות השנייה הקיימת במציאות – השפעה