Home >> עצות וקטעים >> תורה זה הוראה
תורה זה הוראה

תורה זה הוראה

מורה, לימוד, קבוצה. יש לשמוע למרכיבים האלו, מורה, לימוד (ספרים), קבוצה בכדי להתקדם. אם אדם מאוד רוצה, ומוכן לבטל את עצמו כלפי שלושת המרכיבים האלו, מוכן להשתנות על-ידם,להיות חומר גלם בידיהם, רוצה שצורת הבורא תתלבש בו – הוא מתחיל להרגיש את השינויים וכך הוא מגיע לדבקות.