Home >> עצות וקטעים >> תוכנית עבודה רוחנית

תוכנית עבודה רוחנית

כל אחד חייב להיות עסוק ומחוייב למטרת הבריאה.

כל אחד צריך ללחוץ על עצמו כל הזמן קדימה, לזרז את ההתפתחות שלו כמה שיותר. כל אחד חייב להיות עסוק בתוכנית ידועה מראש ומחוייב ללוח זמנים כלפי החברה, מחוייב לעשות למעלה מההרגל כל יום. ואז צריך לבדוק שלא מתעסק בשטויות אלא בדברים חשובים באמת. גם אם אני בורג קטן במערכת העבודה הקטנה שלי צריכה משלימה את האחרים בצורה המטרתית.