שמים

שמים

מהם ה"שמים" ברוחניות ואיך אנו מתארים אותם לעצמינו. "שמים" זה כלי של מדרגה יותר עליונה שבה אנחנו מלוכדים ומחוברים יותר. זה קבוצה מחוברת, שאני מאתר אותה בצורה כזאת שהיא נמצאת בערבות, בשלמות, שהיא באמת ככה נמצאת ואני מחוצה לה, ויכול להיות גם שאני אתאר את עצמי שנמצא גם כן בפנים. אבל זה השמים. כי אין רוחניות שמוכנה אלא אנחנו מציירים אותה, אנחנו בונים אותה. בנו ישנן רק הרשימות שמתעוררות, ואז האדם נכנס למצבים ובונה אותם בכוונה שלו לפי מה שהוא רוצה שייבנה. אנחנו בונים את העולמות, את המדרגות. יש רק מידע, נתונים אינפורמטיביים שמזה אנחנו בונים אותם, ואין באמת עולמות לפנינו.