שמחה

שמחה

מהי שמחה ברוחניות ? גילוי האור הוא לא ברצון המקורי, הבסיסי, שלנו שנברא, אלא בהשתוקקות, שאנחנו מפתחים על פני הרצון הזה. האדם לא מסוגל לפתח את השתוקקות הזאת לבד אלא אך ורק על ידי הסביבה. למה? כי אז יש להשתוקקות הזאת צורת ההשפעה ולא צורת הקבלה. אני משתוקק למטרה, אבל צריך להגיע אליה עם הכלים שזה חיבור עם הזולת, אהבת הזולת, אז אני מגיע למטרה שהיא תכונת ההשפעה, שהיא הסעודה, התענוג. השמחה, נובעת מכך שאני מגלה בי את תכונת ההשפעה, כלומר האור מתגלה בי כטוב, כמשפיע. מה זה אור שמתגלה בי כטוב, כמשפיע? אני משפיע אז כך אני מגלה את התכונות שבאור בהתאם לחוק השתוות הצורה. לכן, שמחה זה לא משהו שמגיע לי, ולא משהו שאני משיג בעצמי, אלא במידה שיש לי השתוקקות גדולה שאני משיג מחשיבות המטרה שאני מקבל מהסביבה אז בכלים האלה שאני מקבל מהסביבה, ביגיעה שלי, ביכולת שלי לסבול ובערבות שאני מקבל ממנה, אני מרגיש שמחה.