Home >> שיעורי קבלה >> שמחה מתוך ההשפעה
שמחה מתוך ההשפעה

שמחה מתוך ההשפעה

"שער הדמעות" – התפרצות שמחה באדם, מזה שהוא הגיע לבקשה להדמות לבורא; "דמעות" מלשון "דומה"

"מדבר" – חושך, ריקנות, הפרעות שעל-פניהן האדם צריך לרכוש בכל פעם את תכונת ההשפעה

"שכינה" – כנסת ישראל – חיבור בין כל הנשמות

"ישראל" – מי שהעיקר עבורו הוא החיבור עם השכינה

בעת קריאת הזוהר, אנחנו מתכנסים לתוכנו, וכל אחד משתדל להרגיש בתוכו משהו מהכתוב בספר. היגיעה הזו פותחת לנו את העולם הרוחני

שמחה היא סימן שהאדם עובד בעל מנת להשפיע, ולא מתוך פחד ומכות

אם האדם לא מרגיש שמחה בכל מצב, סימן שהוא עדיין נמצא ברצון לקבל על מנת לקבל, ואין לו במה לפנות לבורא

שמחה יכולה להגיע לאדם, רק כתוצאה מתמיכת הסביבה, המספקת לו בטחון וידיעה שהוא צועד לקראת מטרה נעלה

הרגישות לרוחניות באה מתוך הקשר או חוסר הקשר בינינו; בעד או נגד, העיקר שאנו מבררים את הקשר, את האיחוד בינינו

לימוד הזוהר משנה את האדם, ועושה אותו יותר פנימי, רציני, תכליתי, והכול תלוי ביגיעה – עד כמה האדם משתדל לקלוט במה מדובר