Home >> מילון מושגים >> שלמות
שלמות

שלמות

מהי שלמות ברוחניות ?המילה שלמות מקורה מהמילה השלמה. השלמה של שני כוחות, קבלה והשפעה, פלוס ומינוס, חום וקור, כל זוג של כוחות מנוגדים שנמצאים בטבע. כל הטבע הוא בסה"כ שני כוחות המנוגדים ואנחנו שנמצאים בין שניהם. הפעולה שלנו היא למצוא איזון בכל הרמות, והמדרגות של הכוחות הפיזיים, הביולוגיים והזואולוגיים, עד לדרגת האדם, עד לדרגה האנושית שלנו. יצירת האיזון בין הכוחות המנוגדים, מהכוחות הפשוטים ביותר ועד לכוחות הגבוהים ביותר, מביאה אותנו ואת הטבע למצב של שלמות.

אנחנו מתחילים להרגיש בינינו את העולם הרוחני, את החיים הרוחניים. החיים הרוחניים זה לא מה שאני מרגיש בגוף הבשר שלי, אלא מדובר על חיים שאני מרגיש במודעות שלי, ביחס שלי לאחרים. במידה ואנחנו מתקשרים בינינו בצורה נכונה ומאוזנת אנחנו מגלים מימד גבוה יותר, את המימד הרוחני. זאת שלמות האמיתית שאני מגלה שאני אוהב אותך.