Home >> מילון מושגים >> שליש אמצעי דתפארת
שליש אמצעי דתפארת

שליש אמצעי דתפארת

מהו מקום הבחירה בפרצוף הרוחני. סולם המדרגות הרוחני מסודר כך שכל עליון נמצא בתוך התחתון שלו, כך שהפרצוף הרוחני נמצא בחלקו העליון תחת השפעה של העליון ממנו ובחלקו התחתון הוא משרת את התחתון ממנו. יש רק שטח קטן שנקרא "שליש אמצעי דתפארת", ששם הוא חופשי להחליט למה הוא רוצה להיות שייך, לתחתון או לעליון. כלומר "שליש אמצעי דתפארת" זה המקום שכביכול לא נקבע מראש, אלא הוא קיים כמקום שעליו נלחמים הקדושה והקליפה, ובמקום הזה האדם מרגיש את עצמיותו, מרגיש שהוא נמצא באיזשהו מאבק ובספיקות למה לשייך את עצמו. זהו המקום של חופש הבחירה, של מאזן הכוחות המשפיעות על האדם. במקום הזה אדם מגלה את עצמו בהוויה שלמה ושם בעצם מתקיימים כל הבירורים של הפרצוף הרוחני.