Home >> שיעורי קבלה >> שלב ההכנה
שלב ההכנה

שלב ההכנה

בשלב ההכנה אנו לא יכולים לבצע את הפעולות הכתובות בכתבי המקובלים,אלא רק לשחק בהן כאילו שאנו נמצאים בהן

הגילוי מה זה למעלה מהדעת מגיע ביחד עם הגילוי מהי דעת.

דעת – שאני בצורה אינסטינקטיבית, תת הכרתית, פונה למצב הטוב ובורח מהמצב הרע. ולא ביכולתי לבקר, לראות, להבין, להרגיש איך אני עושה כך, מפני שזה מושרש בטבע שלי, עוד לפני שאני מגיע לחשבון, להבנה, להרגשה – ולמעשה זה נקרא הטבע שלי.

"ויבדל אלקים בין האור ובין החושך" – כשהאדם מרגיש שהוא מנוהל בכל וכל, אך הוא צופה על מצבו זה מלמעלה, ומאותה הנקודה הוא צופה גם על הגישה החדשה שעומדת להתקיים בו, שהיא כלים חדשים שבהם הוא נמצא בניתוק מהטבע הקודם – שם הוא נמצא עם הזולת ועם הבורא. ומנקודה זו הדעת – הרצון לקבל הטבעי, ומעל הדעת – הרצון להשפיע, מתחברים יחד, עד שמגיעים לגמר התיקון בשניהם.

הרגשת ההבדלה בין דעת ומעל הדעת מכונה "ישועת ה'", כי מרגע זה והלאה האדם מתחיל להרגיש כלים חדשים. זהו עניין רגשי לחלוטין, כי מדובר על היסוד שלנו, על הרצון שהוא רק רגש. והשכל מגיע אחר כך.

עבודה למעלה מהדעת בזמן ההכנה – למרות השכל שלנו, אנו צריכים להידבק בקבוצה, שתשפיע עלינו לרכישת רצון להשפעה נגד הרצון הטבעי שלנו. כל ההכנה היא רק בנקודה הזאת.

אפילו אם האדם לא מגיע לרוחניות, אך הוא השפיע לאחרים ודאג לקדם אותם לרוחניות, זה השכר שלו והוא מקבל הכל. כיהשע בן נון שהיה משמש למשה וירש את תפקידו.