שכל

שכל

מהו שכל ברוחניות ? בעולמינו החומרי התאים האלו שבתוך הראש שלנו נקראים שכל. ברוחניות השכל הוא לא זה אלא מה שממלא את החומר, האור. האור שמתלבש בתוך הכלי, אור החכמה שלפיו אנו מרגישים ומבינים את הבורא. אנו יכולים לקלוט את אור החוכמה בהתאם למידת ההשפעה שלנו באור חסדים. יש כאן יחס משותף בין החסדים לחכמה, אני לא יכול לתפוס זאת כמו בעולם שלנו. בעולם שלנו קיימת רק מידה קטנה של האור שאני יכול לקבל בצורה ישירה ללא התלבשות בחסדים, כלומר בלי להדמות לבורא ולכן עם השכל שלנו כאן, בעולם הזה, אנו מאוד מוגבלים בקבלת התענוג