Home >> שיעורי קבלה >> שינוי הסביבה דרך שינוי פנימי
שינוי הסביבה

שינוי הסביבה דרך שינוי פנימי

בעולם הגשמי עלי לסדר את הסביבה כדי שתהיה לי סביבה טובה. אך בעולם הרוחני זה בדיוק ההפך – אם אני רוצה להיות בסביבה טובה יותר, עלי לשנות את עצמי, כי כל המדרגות הרוחניות נמצאות בתוכי

הירידות הן הזדמנות לעלות, לבקש עזרה

אם הקבוצה חזקה נותנים לה עליות וירידות כלליות והיא מסוגלת לרומם את עצמה מעליהן

הירידה תמיד באה בהפתעה; זהו סימן שצריך לעלות לדרגה הבאה

בירידה, מתגלה באדם תוספת הרצון, שאם הוא יתקן אותו, הוא יעלה למדרגה הבאה

אל לנו לעמוד במקום; אם עומדים במקום, מאבדים את הכול

היחיד אף פעם אינו צודק. לעומת זאת, המושג שנקרא "קבוצה" אינו יכול לטעות

הזוהר מדבר רק על חומר ועל צורה מלובשת בחומר – הרצונות שלנו והתופעות שבתוך הרצונות. חוץ מזה אין כלום

ספר הזוהר פועל על קבוצה ולא על האדם הפרטי, ולכן אם לא נחשוב על האיחוד בזמן הלימוד, נפספס את העיקר. בזמן הקריאה, עלינו לחשוב רק על איחוד הכלים

הבורא שולט בבריאה, כדי לא לתת לנברא לא להיות עצמאי

היכולת לדמיין את החברה ואת עצמך כאחד, זו המדרגה הבאה שלך

העבודה כלפי הקבוצה היא פנימית, אפילו ללא ידיעתה. זה לא תלוי בקבוצה, אלא ביחס שלך אליה

חשובה יותר איכות החברים מהכמות, אך אם הכמות גדולה, על החברים לכל הפחות לוותר את האגו שלהם בקבוצה

העלייה או הירידה נמדדות רק כלפי המטרה – דבקות

במחשבה על החבר, במתן ערבות, אני מציל את עצמי