Home >> עצות וקטעים >> שדה ה'
שדה ה' - פנימיות האדם

שדה ה'

איך להשתמש באהבת חברים גם כשאני לא מרגיש את החיבור?

כל פעולה שאתה עושה, ברגש או בשכל, חייבת להתבצע מתוך הרצון להשיג אהבת יתר, חיבור יתר. חומר הבריאה הוא אגו, ואני יכול לעבד אותו נכון רק ביני לבין הזולת, כך שהיחסים בינינו הופכים להיות שדה העבודה שלי. אין אחרת.