Home >> עצות וקטעים >> שאלת השאלות

שאלת השאלות

איך מתגלה תפקידו של הנברא ?

זה מתגלה לאחר שהשאלה "מה הטעם בחיי ?" תופסת את המקום המרכזי,הגבוהה ביותר, מכל השאלות שבליבי. האדם צריך להשתדל ללכת אחרי שאלה זו, ואז יגלה איך שמושכים אותו לעוד ועוד שאלות גבוהות יותר, עד שמגיעים לשאלות מי ברא אותי ? מי אני ? מי הוא הבורא ?