Home >> שיעורי קבלה >> רק לא לרעת החבר

רק לא לרעת החבר

אין לך על מה לחשוב בחיים שלך, מלבד על לא לעשות רע לחבר. לאגו שלך זה מספיק בינתיים. תתקן את עצמך למצב שבכל הרגעים, בכל הרצונות שיתגלו, אתה רק חושב לא לרעה לחבר. כשאתה תבקש לא לרעה לחבר, אתה תגלה כמה שיתגלה לך פתאום יחס טוב אליו

מהות הבריאה
המציאות שנבראה, נבראה מתוקנת, ולאחר מכן נעשה בכוונה קלקול בדרגת האדם, כך שהרצון לקבל בדרגת האדם מרגיש את המציאות כפי שהוא מרגיש אותה; הוא ירגיש את עצמו חסר, ירוץ למלא את עצמו, עד שהוא יגיע למצב שבו הוא יתחיל לשאול על השורש, על מהות הבריאה שלו. ואז מביאים אותו לאמצעי שנקרא "תורה" – מקור הידע שיכול לענות לו על שאלת קיומו.

מה זה תורה?
"תורה" – מגע עם מדרגה גבוה יותר ממני – מורה, סביבה, ספרים – כל אלה הם רצונות המתגלים הרצון שלי. וניתן לי המגע עם המדרגה העליונה יותר, כדי שאני אשתמש נכון בפער בין המדרגות, כדי שאעלה בעצמי למדרגה העליונה.

כל מצב שבו אני לא מנותק מהבורא, הוא מתקדם ומקדם
 אם אין שינוי צורה, זה נקרא מוות. הקבוע ללא כל תנועה זה הבורא, והנברא מרגיש את עצמו רק מתוך שינויים. וכמה שהוא יותר משתנה, הוא מרגיש יותר חי.

מטבעו ונגד טבענו
כוונת הבורא באה יחד עם הרצון, מטבעו. כוונת הנברא באה נגד טבענו, מתוך בירורים, מאבקים והשגת הכוחות.

הכל בתוכנו
אנו צריכים להתעמק בתוכנו ולמצוא שם את הכל, ומחוץ לנו לא לחפש. ואת מה שנראה לך כזולת אתה צריך לקרב, כי הזולת הזה זה אתה.

עיקרון מעשי
באף מקום או שיטה לא קיים עניין הקבוצה כפי שהוא קיים בחכמת הקבלה, שאומרת שאם אתה רוצה להגיע לרוחניות, אתה חייב להתכלל עם הקבוצה, עם המורה ועם הספרים – כדי להגיע לבורא אתה חייב להתבטל כלפיהם. ולא יכול להיות שיש איזה הבדל ביניכם – אם מתגלה ביניכם הבדל, זה סימן ששם עדיין לא השלמת את נקודת הייחוד ואז לא יכול להיות שם גילוי. העיקרון הזה הוא עיקרון מעשי, כי אם אתה לא משתמש בו, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה כתלוי באויר.

מקום העבודה
אם האדם משתדל לפתור את כל הבעיות שיש לו עם הסביבה, מהסיבה שזה מפריע לו להגיע לדבקות הסופית, זהו מקום העבודה.

לא מסוגלים להתחבר
הרגשת הבורא מושגת רק על-ידי ויתור, כתוצאה מהרגשת עצמנו כלא מסוגלים להתחבר.

בקשר בינינו נמצא הבורא
ויתור שלי כלפי הקבוצה הוא מעשי, וויתור שלי כלפי הבורא הוא תיאורטי. ואני יודע אם ביטלתי את עצמי בצורה הנכונה לקבוצה, כאשר אני מגלה בקשר בין החברים את הבורא – זו הבדיקה.

סגולה להצלחה
האור עושה את הכול – מהמצב הבריאותי ועד שאר הדברים שבחיים – הוא מסדר לך, חוסר האור שנמצא או לא נמצא. לכן כביכול העבודה בקבוצה היא הסגולה להיות מוצלח בהכול.

מצב של השפעה לזולת
אם האדם באמת רוצה להשפיע, אין עבורו הבדל בין הזולת לבורא. אם מגיעים למצב של השפעה לזולת, כל הזולת כולו – כולל דומם, צומח וחי, הם כאחד עבור האדם, ואין הבדל ביניהם – כולל הבורא.

לרצות להשפיע
אם האדם באמת רוצה להשפיע, האור משפיע עליו שיהיה המשפיע. לכן אנו רק צריכים לרצות להשפיע.

להיות בערבות
אדם המספק ערבות לחבריו משתדל כל הזמן להיות בהרגשה פנימית, בערבות, שלא יחסר לחברים שלו כלום ושהם יתחזקו בכוונת ההשפעה ההדדית ולא ישכחו על זה, ויהיו כמה שיותר מתמידים בזה, וכך ישפיעו גם עליו. ושתשרה ביניהם חשיבות המטרה וחום – זה מה שבעצם מעסיק אותו.

העבודה הרוחנית
אם אתה דואג לחיבור שלהם, לעתיד שלהם, זו בעצם העבודה הרוחנית וזה מה שמביא פירות.