Home >> עצות וקטעים >> רצון מוחשי

רצון מוחשי

המושג "קניית הרצון" או להתחבר לרצונות של החבר זה לא מוחשי. איך להבין אותו בחוש ?
כאשר אני רוצה משהו זה מאוד מוחשי.דווקא חומר זה מאוד לא מוחשי, הוא משנה מצבי צבירה:
ממוצק לנוזל ולגז וההפך. לעומת זאת, ברצונות אני מרגיש בדיוק מה אני רוצה: רעב, כעס, שמחה.

הסביבה דואגת לספק לנו רצונות מאוד מוחשיים וחזקים, אנחנו מרגישים אותם בתוכנו ופועלים על-פיהם.
צריך להעזר ולהישען על הקבוצה, שתתמוך בי ושתשכנע אותי שחיבור זה דבר חיובי והכרחי, למרות שלי לא נראה כך.