Home >> עצות וקטעים >> רכישת תכונת הבורא
תכונת הבורא

רכישת תכונת הבורא

אם אני מרגיש דחיה כלפי החברים בקבוצה, האם עלי לגלות סבלנות כלפיהם ולא לדון אותם ? עלי לדון את עצמי ולא אותם. האגו, הרצון לקבל שלי, גורם לי דחייה מהחברים, אך עלי להבין שהבורא הביא כל ואחד מהם לקבוצה. לא היתה להם זכות בחירה. המטרה הסופית היא לרכוש את תכונות הבורא. האמצעי הוא למשוך את האור בזמן הלימוד, בכדי להתחבר לחבר שאותו אני שונא. ואם אני מצליח לשנות את היחס אל החבר, כתוצאה מהלימוד, זה נקרא שפעל עלי המאור המחזיר למוטב ורכשתי את תכונת הבורא.