Home >> שיעורי קבלה >> ראה חבר כגדול
ראה חבר כגדול

ראה חבר כגדול

איך אני יכול לראות את החבר כגדול? לראות חבר כגדול זה אומר לראות את הניצוץ שלו כגדול כלפי. בלי להתחבר עם הניצוץ שלו, עם הנקודה שבלב שלו, אני לא יכול להגיע למטרה, אז לפי גודל המטרה, כך צריך להיות גודל החבר. אני לא צריך לראות את השכל שלו כגדול, או הרגש, ואפילו לא את הדרגה הרוחנית שלו כגדולה, אבל כלפי הניצוץ שבו אני צריך להשתחוות.

אם אני מתחבר לניצוץ של אחר אני קונה בזה את הכניסה לרוחניות. צריך להתחבר לניצוץ ולא לאדם. הבורא עיצב את זה ככה, והלביש את הניצוץ בכלי שנקרא חבר, והוא יכול להיות בן אדם נורא בתכונותיו, אבל יש בו ניצוץ רוחני, נקודה שבלב. על זה כתוב "על כל הפשעים תכסה אהבה".