Home >> שיעורי קבלה >> קשר בינינו

קשר בינינו

לכל אחד ואחד מאיתנו ישנם רצונות שונים, שורש נשמה שונה, ורק אם נתחבר זה לזה, תהיה התכללות של כולם מהרצונות של כולם, וכך נוכל להגיע לשלמות – לא רק כללית אלא גם פרטית.

מהי השפעה אמיתית?
השפעה היא לא המטרה, כי בזה שאנו משפיעים זה לזה, אנו לא יוצאים מתוך ההשפעה לעצמנו. אלא רק אם אנו משפיעים אחד לשני כדי להשפיע לבורא, אפשר לדבר על "חברה קדושה", כלומר חברה שעוסקת בהשפעה אמיתית.

תרי"ג מצוות
תיקון תרי"ג הרצונות שנמצאים בכל אחד מאיתנו בצורתם המקולקלת, ורק כשאנו מתחילים להתכלל זה מזה, אנו יכולים לברר אותם.

הקשר בינינו
אף אחד לא יכול לקיים מצוות לבדו, כי רק קשר בין בני האדם בצורה אגואיסטית נקרא "עבירה", וקשר של השפעה בין בני האדם נקרא "מצווה". ורק אם האדם רוצה להתקשר לאחרים כדי להגיע להשפעה, ניתן לדבר על קלקול ולאחר מכן על תיקון.
אם האדם לא מתחיל לעבוד בקבוצה, הוא לא מגלה אף אחת מתרי"ג העברות שלו, כי כולן הן חלק מתוך הכלל "ואהבת לרעך כמוך", הכולל את כל הפרטים שבתוכו.

ספר הזוהר
הזוהר הוא היסוד של חכמת הקבלה, וכתוב כך שהוא מאיר לנו בצורה הטובה ביותר. ואם אנו דורשים בזמן הלימוד להתחבר בינינו, אנו משתווים עם אותם הגדולים שכתבו אותו, וכך אנו מושכים ממנו את האור המחזיר למוטב.

המודעות שלנו
אם האדם מודע לזה שהוא נמצא בצורת נתק כלשהי, אז הוא כבר לא נמצא בנתק – הוא מודע לזה. ואמנם שהוא מצוי בערפול, בחושך, אין לו ערפול שכלי. העיקר הוא להיות מודעים להיכן אנו נמצאים.

צורה חדשה
האדם צריך לדאוג להגברת מהירות חילופי המצבים. לא משנה הצורה, אלא המשנה הוא רק לקבל צורה חדשה בדרך, ואז נקבל כל צורה חדשה כהכרחית להתפתחותנו.

הערכת החבר
כל אחד בפנים הוא אין סוף, ותלוי עד כמה אתה מעריך אותו ומקטין את עצמך כלפיו, כדי לקבל ממנו את כל מה שטמון בו.