Home >> עצות וקטעים >> קנאה, תאווה וכבוד
חשיבות המטרה

קנאה, תאווה וכבוד

איך קנאה, תאווה וכבוד מוציאים אותי מן העולם הזה לעולם הרוחני?

"קנאה, תאווה וכבוד מוציאים אדם מן העולם". הסביבה צריכה לגרות אותי להתקדמות, לתת לי את חשיבות המטרה, ואם זה לא כך, סימן שהסביבה לא טובה או שאני איני קשור אליה מספיק. אני חייב להיקשר לסביבה הנכונה כך שהיא תיתן לי את החשיבות, שכל רגע ורגע אני אחשוב איפה אני נמצא, למה אני לא מתקדם ואחרים כן. אם כולם מתקדמים ואני לא – זו קנאה. אם כולם כבר מרגישים את העולם הרוחני ורק אני לא – זו תאווה. אם כולם גדולים ואני אפס – זה כבוד. אני צריך לבנות את היחס הנכון לחברה בכדי לקבל ממנה את האפשרות להתקדם.