Home >> עצות וקטעים >> קדימה, למצב הבא!
מצב הבא

קדימה, למצב הבא!

לא כדאי להיתקע באותו מצב, זה לא מועיל. צריך להמשיך קדימה, למצב הבא. "ישראל" ו"אומות העולם", אלה מצבים פנימיים שמתחלפים באדם כל הזמן, וזה לא תלוי באדם עצמו. האדם צריך רק ללחוץ על הגז ולהמשיך קדימה כמה שאפשר – להשתדל להיות במחשבה על ההתקדמות הרוחנית, לקראת השפעה, כל כמה שהוא מסוגל. בהתאם להשתדלות שלו ישתנו בו המצבים בתדירות גבוהה. לא צריך לרצות להישאר במצב זה או אחר. הדרך היא לא דרך ישרה אלא מתפתלת ומשתנה. הרשימות הן פנימיות והן מסובבות אותך לפי הסיבובים הפנימיים שלך. ממילא להישאר באותו מצב זה לא מועיל לאף אחד. צריך רק להשתדל לעבור הכל במהירות. קדימה, למצב הבא.