Home >> עצות וקטעים >> קבלה מעשית

קבלה מעשית

הגיע הזמן לעסוק ב"קבלה מעשית" ולהעלות את האנושות למימד עליון.

כל מצב שאנו חווים במציאות הגשמית אנו צריכים לראות כמצב המועיל להתקדמות שלנו. הרבה אנשים כבר מתחילים לחוות את המציאות כמרה ולא נוחה, ומרגישים חוסר אונים מולה. ואנחנו צריכים להבין שהגיע הזמן לעסוק בקבלה מעשית סוף סוף, ולהעלות את כל האנושות למימד עליון יותר. זהו זמן מיוחד שהאנושות הגיעה אליו ואנחנו צריכים למהר.